Oddíl

Naše cíle a pohled na badminton

Rádi bychom byli sportovním klubem, jehož zájmem a cílem je vychovávat závodní badmintonisty. Závodní badmintonisty, kteří se badmintonem baví a nejlépe svou hrou a vystupováním baví i ostatní. Závodní badmintonisty, kteří jednou po nás převezmou vedení badmintonového klubu v Lanškrouně. Nejsme zájmovým kroužkem ani spolkem aupair.

Nejmladší členy klubu vedeme k celkovému tělesnému a pohybovému rozvoji zábavnou formou. Postupem kategoriemi se specializujeme na badmintonové dovednosti, techniku, později sílu, rychlost a vytrvalost. Vše nejlépe formou hry. Zároveň vnímáme badminton jako jednostranný pohyb a proto se věnujeme vyrovnávacím a protahovacím cvičením.

Závodní sport, v našem případě badminton, je i dobrou průpravou pro život. Ve dvouhře je totiž na kurtě hráč sám a sám si musí poradit. Ve čtyřhře už jsou na hřišti hráči dva a rázem se jedná o týmovou práci. V případě soutěže družstev je to pak práce ve větší skupině. Pak je dobré mít fajn partu a dokázat se vzájemně povzbudit a pomoci si.

A partu, my v Lanškrouně máme dobrou!!!

Badminton je komplexní sport a zábavná hra pro všechny.

Historie lanškrounského badmintonu v kostce

Badmintonový oddíl v Lanškrouně byl založen na ustavující schůzi 1.4. 1975.

Zakládajícími členy oddílu při TJ Lanškroun byli:
L. Maixner, A. Němec, M. Beneš, F. Černý, L. Matějka, F. Snítil, M. Coufal, J. Kostelecký, J. Kolembus, N. Chládková, I. Kumpoštová, M. Klímová, J. Novotná, E. Krapivínová.

Hrálo se v tělocvičně na Gymnáziu, na hřišti, které nebylo zrovna regulérní. Bylo tam hřiště pouze na dvouhru, protože hřiště na čtyřhru bylo větší než tělocvična sama. Navíc do něho zasahoval podstavec od bradel a z traverzy umístěné těsně pod již tak nízkým stropem visely dvoje gymnastické kruhy, které se pravidelně stávali terčem míčků. Prvním předsedou oddílu byl zvolen Antonín Němec a jednatelem byl Miloš Beneš.

Později do oddílu přicházejí další hráči, kteří se významně podílí na jeho výsledcích a fungování. Jsou to: Pavel Jáneš, Pavel Hányš, Vojtěch Krňávek, Antonín Kotouček, Jiří Dinga, Miroslav Krátký, Petr Junek, Dana Coufalová, Milan Maixner. Družstvo dospělých se pravidelně účastní krajských soutěží jednotlivců a družstev. Systematické vedení tréninku mají na starosti Pavel Jáneš a Pavel Hányš. Z hráčů se nejvíce prosazují v kraji Antonín Kotouček, Vojtěch Krňávek a hlavně Milan Maixner, který dosahuje skvělých výsledků nejen v kraji, ale i na republikové úrovni.

V květnu roku 1978 je poprvé uspořádán turnaj „Osvobození“ . Z turnaje se stává tradiční událost, které se každoročně účastní sportovci z celé republiky a do Lanškrouna tak přijíždí skvělí badmintonisté.

V oddíle se začíná pracovat více s mládeží a to pod vedením M. Beneše, L. Maixnera a J. Kosteleckého. Z dětí které dochází na tréninky jsou to: D. Maixnerová, H. Kvapilová, R. Beneš, P. Matějková, M. Snítilová, P. Dušek, P. Vejrek, M. Beneš ml., T. Maixner, J. Kostelecký ml., J. Kostelecká, J. Dajčar, R. Skalický, K. Schoppová, L. Kramoliš a další. Ti všichni úspěšně reprezentují Lanškroun v kraji i na národní úrovni.

Vojtěch Krňávek se v roce 1988 stává novým předsedou oddílu a společně s Antonínem Kotoučkem vedou tréninky dospělých a dorostu. Trénuje se v Dělnickém domě, v tělocvičně při ZŠ Jiráskova a dokonce se jezdí do tělocvičny v Žichlínku. Mládeži se stále neúnavně věnuje Jan Kostelecký st. On je tím člověkem, který pravidelně dochází na tréninky a objíždí s dětmi turnaje po celé republice. Stejnou péči věnuje dětem, které mají talent a ambice, ale i těm, které si přijdou se zaujetím zahrát jen pro radost. Několikrát za rok pořádá žákovské, ale i dospělácké turnaje. Badmintonového dění se v této době velmi aktivě účastní Jiřina Jónová jako trenérka mládeže a hospodářka oddílu a také Antonín Kotouček a Miroslav Krátký jako trenéři mládeže.

Nejprve v žákovských a pak také v juniorských kategoriích dosahujeme skvělých výsledků v kraji a později i v celostátních soutěžích. Juniorským mistrem republiky se v roce 1988 stává Tomáš Maixner a o rok později Jan Kostelecký ml. Tito dva hráči se v juniorských kategoriích prosazují doma i v zahraničí. Stávají se juniorskými reprezentanty a později i seniorskými. Tomáš Maixner se stává členem prvoligového oddílu ČKD Kompresory Praha a v tomto oddíle získává několik prvoligových titulů. Jan Kostelecký hraje za prvoligový oddíl VŠTJ UK Hradec Králové a s tímto oddílem se stává vícemistrem první ligy. Jan Kostelecký je zároveň jedničkou německého druholigového klubu CHemnitz.

V roce 2009 se do oddílu aktivně vrací Jiří Dinga a oddíl dostává nový náboj. Za jeho čtyřletého působení se oživují tréninky dospělých, členská základna se rozrůstá, objevují se někteří navrátilci z řad bývalých badmintonistů (P. Dušek, R. Beneš, M. Beneš, M. Bednář, R. Dressler), ale i noví hráči (D. Jurges, P. Hrdina). Lanškrounští badmintonisté se účastní mnoha turnajů u nás, ale hlavně také v zahraničí. Pořádají se turnaje neregistrovaných – Infit cup. I v této době dosahuje naše badmintonová mládež skvělých výsledků na krajské a celostátní úrovni. Jsou to: Eliška Smejkalová, Kateřina Stehlíková, Jan Blažek, Michaela Šemberová a Adam Chrobák.

Po více než 35 letech končí s aktivní prací pro lanškrounský badminton Jan Kostelecký st. Badminton v Lanškrouně „přežil“ do dnešní doby hlavně díky němu.

Taktovku berou do svých rukou rodiče aktivně hrajících dětí. Blanka Jandová, která je zvolena předsedkyní oddílu, Lenka Chrobáková, Antonín Stehlík, Zbyněk Jurča a Blanka Švobová.

V roce 2012 se k badmintonu v roli trenérů mládeže vrací bývalí hráči a odchovanci Jan Kostelecký ml. a Jiří Dajčar. Hlavním motorem jsou jim jejich děti, kterým stejně jako jejich otcům učaroval badminton. Vzniká tak skupina hráčů podobného věku, kteří se postupně ze zábavného trénování 2x týdně propracovávají až na nynější čtyři systematicky vedené tréninky za týden. Už se nejedná pouze o badminton, ale i o posilovací, protahovací, vyrovnávací a atletické tréninky. Trénujeme v hale na Střelnici, v tělocvičně Dělnického domu, v tělocvičně ZŠ Smetanova a v komerční hale Forea.

Celý náš oddíl čítá cca 30 dětí věku od 8 do 17 let. Při společných trénincích proto pracujeme většinou ve třech až čtyřech skupinách, kde jsou děti rozděleny dle věku a výkonnosti. Každá skupina má své vedení v podobě jednoho až tří dospěláků. Tréninky probíhají pod vedením školených trenérů 3. třídy: Blanky Jandové, Zbyňka Jurči, Jirky Dajčara a Jana Kosteleckého. Vyrovnávací, protahovací a posilovací cvičení pravidelně vede Martina Kostelecká a Blanka Jandová.

Pravidelně jezdíme na krajské, národní a někteří dokonce mezinárodní turnaje. Jedná se o hráče: Veroniku Veselou, Nicole Pazderkovou, Báru Mrázkovou, Adama Křivku, Honzu Dajčara, Tomáše Jurču, Jana Kosteleckého nejml. a Filipa Jurču. Tito hráči vozí medaile z krajských, ale i z národních soutěží. Nejúspěšnější hráčkou je Veronika Veselá. Umísťuje se na medailových pozicích v národních soutěžích a je dokonce součástí reprezentačního výběru do 17 let. Účastníme se také soutěží družstev žáků, juniorů a dokonce i družstev dospělých.

Pravidelně v květnu pořádáme dětský turnaj, kterého se účastní každoročně na 60 dětí z celé České Republiky. Nejoblíbenějšími společnými a pravidelnými akcemi našeho oddílu jsou: Čertovský trénink, Vánoční soustředění, červnové Ukončení sezóny na loděnici, beachové letní tréninky, letní nedělní výběhy do přírody a každoroční srpnové soustředění.

Moc nás těší, že se nám profiluje další skupina dětí, podobná té výše uvedené, pouze mladšího věku. Pod vedením Zbyňka Jurči společně trénují, začínají více jezdit na turnaje a už také přivážejí první medaile. Mluvíme o hráčích: Terezce Kmentové, Viktorce Kmentové, Davidu Křivkovi, Filipovi Danielovi, Adamovi Šemberovi a o Jakubovi Hejlovi. A co víc, mezi našimi nejmenšími je hned několik moc šikovných a pohybově nadaných dětí, z kterých by možná mohli v budoucnu vyrůst skvělí badmintonisté.

Úspěšné fungování oddílu neznamená pouze trénování v tělocvičně. Je za tím i spousta práce, která není vidět a bez které by to nešlo. Naší neúnavnou předsedkyní a činovnicí oddílu je Blanka Jandová. Blanka se spolehlivě stará o většinu administrativy. Aktivně se účastní schůzí lanškrounské TJ jejíž jsme členy. Úspěšně se jí také daří získávat finance pro fungování našeho oddílu z vypisovaných dotačních titulů. Naším hlavním partnerem je město Lanškroun. Neméně významnými partnery jsou Pardubický kraj a Ministerstvo školství a tělovýchovy. Bez pomoci těchto subjektů bychom si naše fungování dokázali jen těžko představit. Velké poděkování proto patří těmto institucím!

Dalšími velkými pomocníky jsou rodiče hráčů, kteří se nebojí přiložit ruku k dílu. S trénováním nám pravidelně pomáhá Lucie Křivková. Jako spolehlivý a ochotný doprovod a doprava na turnaje v oddíle pracují Vláďa Křivka a Zuzka Mrázková.

Fungování a práce našeho oddílu byla vždy historicky dokumentována a archivována a i my se o to snažíme. Veškeré dění lze nalézt na webových stránkách, které spravuje Jan Kostelecký a Zbyněk Jurča. Každý rok veškerou pořízenou fotodokumentaci za uplynulou sezónu zpracovává Martina Kostelecká a sestavuje fotoknihu. Za ta léta už naše knihotéka čítá 7 knih. S propagací oddílu nám významně pomáhá Míra Hvozdenský. Banery a rollupy, které sám vytvořil a oddílu daroval, dotvářejí a zpestřují prostředí a atmosféru námi pořádaných akcí.

40 let badmintonu v Lanškrouně, jsme tu už od roku 1975

Almanach - 15 let badmintonu v Lanškrouně